Řidič český

07.06.2013 14:31

Český řidič - Wikipedia

Řidič český, (latinsky Soferius Bohemicus Camionicus) běžně nazývaný řidič, šofér, kamioňák, je vcelku nový druh, který se vyvinul v posledních přibližně 25 letech z řidiče obecného (Soferius Soferius) Většinou se sdružuje ve smečkách, tzv. dopravních firmách, kde dost často, obdobně jako včely nebo mravenci, pilně pracuje na zvelebování sídla svého chlebodárce.

Popis: Jedná se o druh, který je absolutně netečný ke svému okolí. Obvykle je velice oblíbený u vůdce smečky,  neboli dopravce, jelikož málokdy vyžaduje spravedlivou odměnu za svoji práci. Někteří jedinci používají i svých vlastních prostředků pro vůdce smečky, aby moc nestrádal. Větší část života tráví v ulitě, tzv. kabině.
Výskyt: V naprosté většině se vyskytuje po celé České republice, a hojně také po celé Evropě. Je možné ho také potkat na "mokrých" terénech- tzv. parkovištích. Zde se většinou oddává konzumaci potravy, pití a prázdného plkání s dalšími jedinci svého druhu, kteří mohou být výjimečně i z jiných částí Evropy. V tomto ale často bývá omezen neznalostí komunikace ve zvukových projevech( kterému říkáme cizí řeč) svého protějšku.

Užitek: Bývá chován hlavně pro svoji netečnost k ostatním jedincům, naprostou loajalitu k vůdci smečky, kterému svou činností přináší výhody oproti ostatním, a také proto, že za svoji činnost dost často nepožaduje patřičnou odměnu. Občas se může stát, že požaduje něco navíc, než dostává. V tom případě bývá zpravidla ze smečky vyhnán, jelikož se postavil vůdci, a potom musí hledat smečku jinou.

Potrava: Řidič český je v naprosté většině všežravec. K přípravě potravy využívá zařízení, kterému se říká vařič, na kterém relativně zvládá všechny nezbytné úkony, které jsou třeba na jeho nakrmení. Po tomto nastupuje druhý úkon, které se nazývá pití. Jde o proces, při kterém se požíváním různých druhů nápojů, nejčastěji piva, dostane do situace, ve které už přestává ovládat své smysly i chování. Nutno ovšem podotknout, že tento způsob krmení a pití volí většinou jen o sobotách a nedělích na výše uvedených parkovištích.

Rozmnožování: Řidič český používá k rozmnožování tzv. sex. Je to akt, při kterém s partnerkou svého druhu sdílí stejné, a dost často i lepší uspokojení z prováděné činnosti. Občas bývá sex pouze cestou k uspokojení, nikoliv k rozmnožování.

Závěr: Z dlouhodobého pozorování „Řidiče českého“ jsem došel k závěru, že vyhynutí rozhodně nehrozí, jelikož to je velice adaptabilní druh. Domnívám se ale, že v průběhu příštích let dojde v jeho vědomí k jakési revoluci, a začne si uvědomovat svoje postavení ve společnosti, a výše popsané vlastnosti přestanou platit.